*** ПанчаКарма -- аюрведический метод очищения и оздоровления организма ***

Тип конституции (Пракрити) человека с тройной дошей называние ТриДоша-Пракрити (Сама-доша-Пракрити).

You could leave a comment if you were logged in.
три-доши.txt · Last modified: 2017/07/21 23:18 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5